TARIM YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNDE YENİ DÜZENLEME

TARIM YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNDE YENİ DÜZENLEME

HABER TARİHİ: 29 Kasım 2022
349 Kişi okudu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesinde hibe desteği sağlanacak proje alt ve üst limitleri artırıldı. 

 Kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi amacıyla uygulamaya konulan tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesinde hibe desteği sağlanacak proje alt ve üst limitleri artırıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 2020/24 ve 2020/25 sayılı kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğlerde düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, daha önce desteklemeye dahil olan “tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler” ibaresi “birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri” şeklinde değiştirildi. 

 

250 BİN TL’DEN 1 MİLYON TL’YE ÇIKTI 

 

Bu kapsamdaki gerçek kişiler ile birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri tüzel kişilerin tebliğle belirlenen yatırım konularında hibeye esas olacak üst sınırlar; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 5 milyondan 7 milyon liraya, tamamlama olan başvurularda 3.5 milyon TL’den 5 milyon TL’ye yenileme/modernizasyon olan başvurularda 3 milyon TL’den 4 milyon TL’ye çıkarıldı.

Hibe desteğine esas proje alt limiti ise 250 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltildi.

Yeni düzenlemeye göre, yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyeti, makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamayacak. Ancak, çelik silo, soğuk hava deposu ve sera yatırımları ile su ürünleri yetiştiriciliği yatırımları bu hüküm dışında tutuldu.

 

 2020/25 SAYILI TEBLİĞDE YER ALAN LİMİTLER ARTIRILDI 

 

Aynı gazetede 2020/25 sayılı kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında tebliğ değişiklikler yapan tebliğde yayımlandı.

Bu tebliğde yapılan düzenlemeyle, tebliğin 300 bin TL’ye kadar başvuruları tanımlayan “A iş planı”nda sınırlar; “5 bin TL ile 500 bin TL arası bütçeli başvurular” şeklinde, 20 bin TL ile 600 bin TL arasındaki başvuruları tanımlayan “B iş planı”ndaki sınırlar ise “50 bin TL ile 1 milyon TL arası bütçeli başvurular” olarak değiştirildi.

Bu tebliğle belirlenen yatırım konularında hibeye esas olabilecek üst sınırlar; “A iş planı” kapsamındaki projeler için 300 bin TL’den 500 bin TL’ye, “B iş planı” kapsamındaki projeler için de 600 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarıldı. Projeye alt limitleri ise; “A iş planı” için 5 bin TL olarak kayda geçerken, “B iş planı” için 20 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltildi.

 

Kaynak Linki = https://www.tarimpusulasi.com/haber/tarim-yatirimlarinin-desteklenmesinde-yeni-duzenleme-37408ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun