Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar Yayınlandı

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar Yayınlandı

HABER TARİHİ: 21 Mayıs 2021
1343 Kişi okudu

21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar‘la, 2021 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilecektir.

 

Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Karar kapsamında; işletmesi en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için ise en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için hibe desteği verilecek.

Hibe programı, 2021 yılı için uygulanacak.

Yatırım konuları ve hibe oranları

Karar kapsamında, aşağıda belirtilen yatırım konularında yüzde 50 hibe oranı üzerinden destek verilecektir. Başvuruları onaylanan gerçek veya tüzel kişi yatırımcılar, yatırım konularının her birinden bir defa yararlanabilecek. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenecek. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni/nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak.

Karar kapsamında uygulanacak hibelerden, projesi onaylanan ve belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayan gerçek veya tüzel kişiler yararlanacak. Bakanlık, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını dikkate alarak başvuru şartlarını belirleyecek ve başvuruları onaylayacak.

Hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Karar kapsamındaki aynı destek konularından daha önce yararlanan veya yararlanacak olan yatırımcılar, Bakanlığa bu Karar kapsamındaki yatırımlar için müracaat edemeyecek.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bakanlıkça çıkartılacak tebliğ ile belirlenecek.

Kararla yürürlükten kaldırılan 502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yatırıma alınan ve devam eden yatırımlara ilişkin iş ve işlemlere ve söz konusu Karar çerçevesinde biten yatırımların hibe ödemeleri için daha önce ayrılmış olan ödeneklerin kullandırılmasına, anılan Karar hükümlerince devam edilecek. Bu yatırımların son tamamlanma tarihlerine ilişkin süreler, Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğle belirlenecek.ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun