ÇİĞ İNEK SÜTÜNÜN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/64)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI

ÇİĞ İNEK SÜTÜNÜN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/64)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI

HABER TARİHİ: 28 Haziran 2021
926 Kişi okudu

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÇİĞ İNEK SÜTÜNÜN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/64)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/23)

MADDE 1 – 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64)’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2022 yılından” ibaresi “1/5/2021 tarihinden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2020

31019

 ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun